Eliminacja pylenia

Stosujemy urządzenia zraszające w celu eliminacji pylenia na składowiska, placach i drogach komunikacyjnych. Naszymi klientami są Kopalnie Odkrywkowe i inne przedsiębiorstwa generujące zapylenie w procesie produkcji.