Obiekty małej architektury

Zajmujemy się kompleksową budową i renowacją przestrzeni miejskiej w zakresie:

  • - obiektów użytkowych, takich jak:
    skwery, chodniki, ścieżki, tereny zieleni, ławki, kosze na śmieci
  • - obiektów architektury ogrodowej, takich jak:
    ogrodzenia, altany, posągi